دلایل شکست پروژه¬هایERP

نتایج تحقیقات آماری در دنیا نشان داده است که نزدیک به 70درصد پروژه های استقرار ERP در دنیا با شکست روبرو بوده­اند. اگر بخواهیم به این آمار با دیدگاه منفی نگاه کنیم می بینیم که احتمال شکست پروژه های ERP زیاد است اما با نگاه دیگر می توان گفت که بیش از 30 درصد از پروژه های استقرار ERP در دنیا با موفقیت کامل روبرو بوده­اند و این مطلب نشان می دهد که اگر دلایل شکست پروژه های ERP با دقت مطالعه گردد و از نتایج این مطالعات بهره برداری مناسب گردد می توان احتمال موفقیت اینگونه پروژه­ها را افزایش داد.

و اما دلایل مهم شکست این پروژه­ها عبارتند از :

1. Product : عدم انتخاب محصول مناسب که نیازمندیهای سازمان را به خوبی مرتفع نماید و نزدیکترین محصول به نیازهای سازمان باشد.

2. Team : عدم انتخاب شرکت مناسب برای استقرار محصول

3. Governance : عدم تخصیص نیروهای مدیریتی و کارشناسی تمام وقت از سوی مشتری

4. Scope : عدم تعیین دقیق حوزه انجام کار در قرارداد

5. ‍Change : عدم توجه به مدیریت تغییرات در سازمان مشتری

6. Skill : عدم آشنایی و مهارت تیم پیمانکار با فرآیندهای کارفرما

7. Collaboration : عدم وجود ارتباطات و جلسات مناسب بین تیم اجرایی پیمانکار و کارفرما

8. Methodology : عدم وجود یک متدولوژی مشخص برای استقرار

9. Training : عدم وجود آموزش کافی برای کاربران

10. ‍Culture : عدم تطابق مسائل بومی و فرهنگی پیش بینی شده در نرم افزار با مسائل مورد نیاز مشتری. این مورد یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت بکارگیری نرم افزارهای ERP خارجی در ایران می باشد. چرا که بنا بدلایل خاص فرهنگی کشورمان و زبان فارسی ، بسیاری از نرم افزارهای خارجی هنوز نتوانسته اند که نرم افزار خود را بصورت کامل با نیازهای سازمانهای ایرانی تطبیق دهند.

11. Leadership : عدم وجود پشتیبانی و حمایت کافی از سوی مدیران ارشد کارفرما

/ 0 نظر / 38 بازدید